Zgłoś swoją firmę do Projektu "EkoInstalator"

W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie ma dbałość o środowisko oraz wykorzystywanie ekologicznych technologii. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania w dziedzinie ogrzewania i klimatyzacji, portal www.nowoczesneinstalacje.com prezentuje Projekt „EkoInstalator”. Celem projektu jest promowanie firm specjalizujących się w instalacjach pomp ciepła oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z zastosowania tego rodzaju technologii.

O projekcie

Projekt „EkoInstalator” skierowany jest do firm zajmujących się instalacją pomp ciepła, które pragną wzmocnić swoją pozycję na rynku oraz dotrzeć do nowych klientów. Spośród zgłoszonych firm, portal www.nowoczesneinstalacje.com wybierze dwie, które zostaną zaprezentowane w formie artykułu na stronie internetowej.

Artykuły zostaną opublikowane pomiędzy 15 a 19 maja, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia zainteresowania usługami wybranych firm oraz podkreśli ich zaangażowanie w ekologiczne rozwiązania w sektorze ogrzewania i klimatyzacji.

Projekt ekoinstalator

Zgłoszenia i kryteria wyboru

Zgłoszenia do Projektu „EkoInstalator” przyjmowane są do dnia 30 kwietnia. Aby zgłosić swoją firmę, należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail Organizatora: redakcja@nowoczesneinstalacje.com. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę firmy, adres, imię i nazwisko osoby zgłaszającej firmę oraz jej stanowisko w firmie, adres e-mail, numer telefonu i adres strony internetowej firmy.

Wybór uczestników będzie dokonany przez Organizatora na podstawie kryteriów takich jak: referencje, doświadczenie, wiedza na temat instalacji pomp ciepła oraz innych aspektów zawartych w zgłoszeniach.

Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie "EkoInstalator"?

Udział w Projekcie „EkoInstalator” to doskonała okazja dla firm specjalizujących się w instalacjach pomp ciepła, aby wyróżnić się na tle konkurencji i zyskać nowych klientów. Artykuły opublikowane na stronie www.nowoczesneinstalacje.com dotrą do szerokiej grupy odbiorców zainteresowanych ekologicznymi rozwiązaniami w sektorze ogrzewania i klimatyzacji, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania usługami oferowanymi przez firmy biorące udział w Projekcie. Ponadto, uczestnicy projektu otrzymają możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz podkreślenia swojego zaangażowania w dbałość o środowisko.

Podsumowanie

Projekt „EkoInstalator” to doskonała inicjatywa, mająca na celu nie tylko promowanie firm specjalizujących się w instalacjach pomp ciepła, ale również zwiększenie świadomości na temat zalet ekologicznych technologii w dziedzinie ogrzewania i klimatyzacji. Zachęcamy wszystkie firmy działające w tej branży do zgłaszania swojej kandydatury i wzięcia udziału w Projekcie. To doskonała okazja do zdobycia nowych klientów, zwiększenia rozpoznawalności na rynku oraz podkreślenia swojego zaangażowania w ochronę środowiska.

Nie zwlekajcie – zgłoszenia przyjmujemy tylko do 30 kwietnia!

Regulamin Projektu "EkoInstalator"

§1. Postanowienia ogólne

 

Organizatorem projektu „EkoInstalator” (zwany dalej „Projektem”) jest portal www.nowoczesneinstalacje.com (zwany dalej „Organizatorem”).

Projekt ma na celu promowanie firm specjalizujących się w instalacjach pomp ciepła oraz promowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania i klimatyzacji.

§2. Zasady uczestnictwa

 

Uczestnikami Projektu mogą być firmy zajmujące się instalacją pomp ciepła.

Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

Aby wziąć udział w Projekcie, należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail Organizatora: redakcja@nowoczesneinstalacje.com, zawierające informacje określone w zaproszeniu do udziału.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia.

§3. Wybór uczestników

 

Spośród zgłoszonych firm Organizator wybierze dwie firmy, które zostaną zaprezentowane w formie artykułu na stronie www.nowoczesneinstalacje.com.

Wybór uczestników będzie dokonany przez Organizatora na podstawie kryteriów takich jak: referencje, doświadczenie, wiedza na temat instalacji pomp ciepła oraz innych aspektów zawartych w zgłoszeniach.

Wyniki zostaną ogłoszone między 15 a 19 maja.

§4. Prawa i obowiązki uczestników

 

Uczestnicy Projektu zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Projektu.

Uczestnicy Projektu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie nadesłanych materiałów, w szczególności na publikację artykułu na stronie www.nowoczesneinstalacje.com oraz materiałów promocyjnych związanych z Projektem.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz do odwołania Projektu bez podania przyczyny.

§5. Postanowienia końcowe

 

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Projekcie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.