Obowiązek zgłaszania instalacji fotowoltaicznej.
Co warto wiedzieć o zabezpieczeniach przeciwpożarowych?

Od 19 września 2020 roku wprowadzono nowe przepisy, które nakładają na właścicieli instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWp obowiązek uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków, niezależnie od ich lokalizacji, rodzaju zamontowanej instalacji czy przeznaczenia.

Zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej daje pewność bezpieczeństwa pracy instalacji, sprawną akcję ratowniczo-gaśniczą przy ewentualnym pożarze oraz wypełnienie obowiązku prawnego. W przypadku braku uzgodnienia ppoż. i zgłoszenia instalacji, właściciele mogą mieć problemy z wypłatą ewentualnego odszkodowania od ubezpieczyciela, konsekwencje prawne wynikające z kodeksu karnego oraz problemy przy ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Procedura uzgodnienia i zgłoszenia ppoż. instalacji fotowoltaicznej składa się z czterech etepów:

  • Na początku projektant powinien przygotować projekt instalacji fotowoltaicznej i dobrać odpowiednie podzespoły instalacji oraz konstrukcję montażową.
  • Następnie, przed montażem instalacji, projektant powinien uzgodnić projekt z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Rzeczoznawca wyda opinię, czy projekt fotowoltaiki jest zgodny z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.
  • W trzecim etapie można przystąpić do montażu fotowoltaiki z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń ppoż. po stronie DC bądź poprowadzeniem przewodów wewnątrz budynku w korytach stalowych. W przypadku budynków o kubaturze powyżej 1000 m3 należy zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający od źródła zasilania wszystkie urządzenia, z wyjątkiem tych, które są niezbędne podczas pożaru. W przypadku instalacji gruntowych nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe, o ile inwerter i okablowanie DC znajdują się na zewnątrz.
  • Ostatni etap to zgłoszenie wykonanej instalacji fotowoltaicznej do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla lokalizacji inwestycji. Organ Państwowej Straży Pożarnej analizuje przedstawioną dokumentację pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gromadzi istotne dane na temat danej mikroinstalacji, co gwarantuje szybką i skuteczną ewentualną akcję przeciwpożarową w przyszłości.
ALT - obowiązek zgłaszania instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej

Warto podkreślić, że w przypadku instalacji fotowoltaicznych, których moc jest poniżej 6,5 kWp, nie ma obowiązku uzgadniania ppoż. ani zgłaszania ich do Państwowej Straży Pożarnej. Jednakże, ze względu na ich coraz większą popularność oraz rozwijającą się technologię, warto pamiętać o bezpieczeństwie podczas użytkowania tych instalacji.

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej.

Zdaniem wielu specjalistów, instalacje fotowoltaiczne są relatywnie bezpieczne. Ich bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od jakości montażu oraz od wyboru odpowiednich urządzeń i materiałów. Właściwie zaprojektowana i zainstalowana instalacja, spełniająca wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nie stanowi większego zagrożenia niż tradycyjne źródła energii. Ważne jest jednak, aby właściciele instalacji byli świadomi, że nawet niewielkie błędy w montażu czy obsłudze mogą prowadzić do poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Podsumowując, obowiązek uzgadniania ppoż. oraz zgłaszania instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWp do Państwowej Straży Pożarnej został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i zwalczania potencjalnych zagrożeń pożarowych. Dlatego warto pamiętać o tym obowiązku i wykonać go zgodnie z przepisami, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających z braku uzgodnienia ppoż. oraz zgłoszenia instalacji.

Przejdź do zakładki FOTOWOLTAIKA by dowiedzieć się więcej na temat instalacji fotowoltaicznych.